Nowy system podatkowy RO e-transport w Rumunii od 1.07.2022 | Blog | Boxfox

Nowy system podatkowy RO e-transport w Rumunii od 1.07.2022

16 sierpnia 2022

Nowy system podatkowy RO e-transport w Rumunii od 1.07.2022

Szanowni Państwo, Informujemy, że od 1 lipca 2022 r. w Rumunii działa nowy system podatkowy RO e-transport, służący do monitorowania przewozu towarów o wysokim ryzyku fiskalnym. Zmiana ma na celu uszczelnienie krajowego systemu podatkowego. System RO e-Transport połączono z istniejącymi systemami informatycznymi na poziomie Ministerstwa Finansów, Krajowej Agencji Administracji Skarbowej (ANAF) i Rumuńskiego Urzędu Celnego. Ważne! W nowym systemie transport należy zgłaszać z min. 3-dniowym wyprzedzeniem. Nowy system podatkowy RO e-transport w Rumunii Deklaracja musi zawierać:
 • dane dotyczące nadawcy i odbiorcy towaru,
 • nazwę, cechy, ilości i wartość przewożonego towaru,
 • miejsca załadunku i rozładunku,
 • informacje dotyczące środka transportu.
Po złożeniu deklaracji system generuje unikalny kod ITU (ITU Code), który musi towarzyszyć transportowanym towarom, w formie fizycznej lub elektronicznej, wraz z dokumentem przewozowym. Kod ITU jest ważny przez 5 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia TRANSPORTU DO RUMUNII. Kategorie towarów podlegających obowiązkowi zgłoszenia w systemie e-Transport:
 • warzywa, rośliny, korzenie i bulwy spożywcze;
 • owoce jadalne, skórki cytrusowe lub melony;
 • napoje, napoje alkoholowe i ocet;
 • sól, siarka, ziemie i kamienie, gips, wapno i cement;
 • odzież i dodatki odzieżowe, dziane lub szydełkowane;
 • odzież i dodatki odzieżowe inne niż dziane lub szydełkowane;
 • obuwie, getry i podobne artykuły, części tych artykułów;
 • produkty żeliwne, żelazne i stalowe.

Kto ma obowiązek zgłaszania się w nowym systemie RO e-Transport?

 • odbiorca i nadawca zarejestrowani w systemie celnym dla eksportowanych i importowanych produktów o wysokim ryzyku fiskalnym;
 • beneficjent w Rumunii, w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów o wysokim ryzyku fiskalnym;
 • dostawca w Rumunii, w przypadku transakcji krajowych lub dostaw wewnątrzwspólnotowych towarów o wysokim ryzyku fiskalnym;
 • depozytariusz, w przypadku towarów o wysokim ryzyku fiskalnym, które są przedmiotem transakcji wewnątrzwspólnotowych w tranzycie, zarówno dla towarów rozładowywanych na terytorium Rumunii w celu przechowania lub utworzenia nowego transportu, jak i dla towarów ładowanych po składowaniu lub po utworzeniu nowej przesyłki na terytorium kraju.